• Diem Do

INTOC luôn đồng hành cùng KHOA KỸ THUẬT XD ĐHBK TPHCM.

▪ Được mời phát biểu cùng các bạn Sinh viên trong ngày nhận Bằng Kỹ sư Xây dựng và ngày Hội JOBFAIR sáng nay, tôi đã chia sẻ với các bạn :

▪ Bằng cấp dù có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp của các bạn nhưng Bằng cấp chỉ là phương tiện chứ chưa phải là mục đích mà mục đích của cuộc sống là chúng ta đã làm được gì cho bản thân, gia đình và cho xã hội.

▪ Các bạn hãy bắt đầu và cố gắng thành công cho được từ những việc nhỏ, điều đó giúp bạn tự tin với bản thân mình hơn.

▪ Mới ra trường, thường các bạn chưa hiểu rõ hết năng lực thực sự của mình nên nhiều bạn có những ước mơ "lớn" nhưng chưa chắc phù hợp. Những thành công và cả thất bại từ những việc nhỏ giúp hiểu rõ mặt mạnh, mặt yếu thật sự của mình để điều chỉnh ước mơ chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

▪ Chúc các bạn thành công !

▪ Ngày 24.4.2021.0 views0 comments